Du er her:
 • Nyhende
 • Digitale fotografi av Harastølen

  Alle tankar er enno ikkje tenkt om Harastølen. Kunstlaget i Luster arrangerer difor ei utstilling for andre gong med dette emnet som utgangspunkt. Denne gongen er det kunstnaren Erling Eide Thorsrud som bidreg med foto frå Harastølen, tekne sommaren 2011.
  Eide Thorsrud er busett i Bergen og har i ei årrekke jobba med å sette saman fotografi på ein måte som har gitt dei karakteristikken digitale maleri.. Det har han og gjort denne gongen og. Den fyrste utstillinga kunstlaget arrangerte tok utgangspunkt i tuberkulosetida. Denne gongen er det Harastølen slik den framstår no som er i fokus, i tillegg til dei referansane kunstnaren syner fram.
  Luster Kunstlag inviterer med dette alle interesserte til å tenke høgt eller lågt om Harastølen.
  Utstillinga, som er støtta av Norske Kunstforeninger, kan vitjast i Gaupne Hotell frå 21.11.11 til 1.2.12.
   
  HARASTØLEN
  Digitale fotografier av Erling Eide Thorsrud
   
  I Roland Barthes berømte bok ”Camera Lucida” (1980) diskuterer den franske filosofen hvordan fotografiet alltid viser ”det som ikke lenger er”; det enkelte fotografi som spor av ett øyeblikk, som tilhører fortiden. Slik er fotografiet i sitt vesen tilknyttet døden. Det du ser på bildet var der, men er der ikke lenger. Ikke sånn, ikke på den måten, ikke med akkurat det lyset, ikke så ung, ikke med de fargene... Kanskje bortsett fra det beslektede mediet filmen, er det vel ingenting som i så stor grad som fotografiet viser hvordan alt har forandret seg.
   
  Erling Eide Thorsruds bilder fra Harastølen bærer det fortidige med seg i mer enn én forstand. Han har vært der, og det han registrerte med sitt digitale kamera, var der også. En vandring gjennom rommene på Harastølen kan gi en følelse av å visitere et lik i fremskreden oppløsning. Ettersom liket i dette tilfellet er en bygning, får den tålmodige vandreren små glimt inn i forskjellige tidsepoker gjennom de avskallede malingslagene eller opphopningene av mer eller mindre intakte gjenstander; ulike stiler og funksjoner snakker til oss gjennom forfallet. Og har vi en viss stilkunnskap, kan vi muligens bestemme om gjenstandene stammer fra tuberkulosens eller psykosens tid i bygget.
   
  I bildene blir dette annerledes. Erling Eide Thorsrud arbeider til vanlig lite med rent fotografi. Selv om fotografi som oftest er utgangspunkt for arbeidene hans, er det to innfallsvinkler som er særlig vesentlig for arbeidet hans. Den ene er performance, som de seks bildene fra serien ”Liquid” er eksempler på. Aktivitetene vi ser spor av, får vi som publikum kun tilgang til gjennom bildene, og selv en tilsynelatende så pass sammenhengende handling som den vi presenteres for her, får vi en følelse av at det er noe vi går glipp av, noe vi ikke får tak mellom gjenstandene, kroppen, rommet.
   
   
  Den andre innfallsvinkelen er maleriets. Mange av Erling Eide Thorsruds arbeider må karakteriseres som digitalt maleri, der det fotografiske utgangspunktet blir et slags sample med en lignende funksjon som strøkene i et maleri. Om enn i svakere grad enn i for eksempel hans stilleben, som ikke presenteres i denne utstillingen, er de maleriske elementene til stede også her. Ikke minst når det gjelder komposisjon, forholdet mellom rom og flate og behandling av lys; vesentlige virkemidler som han bruker i en nærmest klassisk, malerisk tradisjon.
   
  Mennesket som handlende kropp blir i denne utstillingen flyttet inn med bildene fra Liquidserien, og den enkelte betrakter vil tolke sammenhengen til bildene fra Harastølen på sin egen måte, avhengig av forholdet til og kunnskapen om stedet. Sporene og ekkoene av menneskelig aktivitet er til stede, i bygget og i bildene av bygget. Bildene viser likevel ikke stedet slik det er; heller ikke, i Barthes forstand, slik det var. Til det er de kompositoriske og maleriske grepene for sterke, og bildene blir poetisk sanne, ikke faktisk sanne. Den fortiden som vises her, kommer aldri tilbake. Sannsynligvis har den heller aldri vært.
   
   
  Evelyn Holm
   
   
   
   

  Tilbake

  Aktiviteter

  Nytt fra Luster Kunstlag

  Levert av WebSite AS